Mange jegere har stor glede av hunden som jaktkamerat, og trenede jakthunder fremmer en human og effektiv måte å jakte på. Bruk av hund under jakt er regulert av viltloven, et rundskriv og hundeloven.

Det er bare løs, på drevet halsende hund, som blir regulert ved jakt. Dette vil si hunder som springer løs, mens den driver vil­tet foran seg og halser. Alle hunder og hunderaser som ikke kommer inn under denne definisjonen, er i utgangspunktet tillatt til jakt.

Regelverket

Det er § 23 i viltloven og kapittel sju i forskrift om utøvelse av jakt, felling og fangst, som regulerer bruk av jakthund. Hundeloven omtaler båndtvang, dressurområder, jaktprøver, sikring av hund, opptak av løs hund, avliving av hund og reaksjoner mot hundeholderen.

Det er ikke tillat å benytte løs hund under jakt innefor ordinær båndtangsperioden. Det er båndtvang i perioden fra og med 1. april til og med 20. august. Bruk av løs hund under jakt og trening av jakthunder krever grunneiers/bruksberettigets tillatelse.

Under alle former for jakt med hund og trening av jakthunder er det viktig at hunden ikke stresser viltet unødig. Dette er særlig viktig i forbindelse med trening av hund før og etter jakttid. Særlig i perioden like før båndtvangen trer i kraft på vinteren/våren må jakthundeiere som trener sine hunder være særlig aktsomme i forhold til at viltet kan være svekket som følge av påkjenningene vinteren gir.

Løs, på drevet halsende hund

Det er tillatt å bruke løs, på drevet halsende hund under jakt på følgende viltarter: hjort, rådyr, gaupe, rødrev og hare, eller felling av gaupe. Under jakt på hjort og rådyr med løs på drevet halsende hunder kan ikke boghøyden på hunden overstige 41 cm.

Det er ikke tillat å benytte løs på drevet halsende hund under jakt innefor ordinær båndtangsperioden. Dette gjelder primært under den første delen av rødrevjakta. Det er heller ikke tillatt å bruke løs hund under jakt på voksen råbukk i perioden fra 10. august til og med 24. september. Det er imidlertid tillatt under den ordinære rådyrjakta fra og med 25. september og inntil jakttidens slutt.

Innførsel av hund

Nærmere informasjon om innførsel og utførsel av hund finnes hos Mattilsynet, som er statens tilsyn for planter, fisk, dyr og næringsmidler.

Kilde:Miljodirektoratet